Wee S Ng

Laminar Lost

Additional information

Medium

Painting